01 شهریور 1398
حبيب اعتمادي

حبیب اعتمادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی پلیمر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
الهام شکری، زهرا شعیب، رضا یگانی، حبیب اعتمادی (1398) اثر استخراج کننده، سرعت ریسیدن و سیال سوراخ کننده بر ساختار و عملکرد غشاهای پلی اتیلنی کم چگالی خطی علوم و تکنولوژی پلیمر: 2; 157-169
2
Mahdi Seyfollahi, Habib Etemadi, Reza Yegani, Mahyar Rabiee, Elham Shokri (2019) The effect of polyethylene glycol grafted nanodiamond on antifouling properties of cellulose acetate membrane for Removal of BSA from Contaminated Water Journal of water environmental nanotechnology: 4; 1-16
3
Mahrokh Amini, Habib Etemadi, Abbas Akbarzadeh, Reza Yegani (2017) Preparation and performance evaluation of high-density polyethylene/silica nanocomposite membranes in membrane bioreactor system BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: 127; 196-205
4
Milad Fonouni, Habib Etemadi, Reza Yegani, Saber Zarrin (2017) Fouling characterization of TiO2 nanoparticle embedded polypropylene membrane in oil refinery wastewater treatment using membrane bioreactor (MBR) Desalination and Water Treatment: 90; 99–109
5
Habib Etemadi, Reza Yegani, Valiollah Babaeipour (2017) Performance evaluation and antifouling analyses of cellulose acetate/nanodiamond nanocomposite membranes in water treatment JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: 134; 1-14
6
Habib Etemadi, Reza Yegani, Mahdi Seyfollahi, Valiollah Babaeipour (2017) Preparation and performance evaluation of cellulose acetate/nanodiamond nanocomposite membrane in the treatment of pharmaceutical wastewater by membrane bioreactor Desalination and Water Treatment: 76; 98–111
7
8
Habib Etemadi, Reza Yegani, Valiollah Babaeipour (2016) Study on the reinforcing effect of nanodiamond particles on the mechanical, thermal and antibacterial properties of cellulose acetate membranes Desalination and Water Treatment: 69; 166-176
9
Habib Etemadi, Akbar Shojaei (2014) Characterization of Reinforcing Effect of Alumina Nanoparticles on Novolac Phenolic Resin POLYMER COMPOSITES: 35; 1285-1293
10
Habib Etemadi, Akbar Shojaei, Parisa Jahanmard (2014) Effect of alumina nanoparticle on the tribological performance of automotive brake friction materials JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES: 33; 166-178
11
Morteza Azizi, Ahmad Ramazani Saadat Abad, Habib Etemadi, Ehsan Shirzaei Sani (2013) SIMULATION OF VISCOELASTIC FLUID FLOWS IN EXPANSION GEOMETRY USING FINITE VOLUME APPROACH CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: 31; 1599−1612
مقاله ارائه‌شده
1
حبیب اعتمادی، رضا یگانی، حمید رضا قزوینی (1397) ساخت و ارزیابی ساختاری غشاهای نانوکامپوزیتی استات سلولز/نانوالماس آمینه-دار به منظور استفاده در تصفیه آب و فاضلاب شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران¡ تهران
2
Habib Etemadi, Reza Yegani, hamidreza qazvini (2019) The Effect of Amino-functionalized Nanodiamond Particles on the Abrasion Resistance of Cellulose Acetate Membranes Finished _SPONSOREDALT Important Information Conference Date: 2019-01-22 Fulltext deadling: 2018-11-13 Full Text Review Date: 2019-01-05 Scientific Organization: AmirKabir University Holder: Venue: : , Iran, Tehran
3
Habib Etemadi, Reza Yegani, hamidreza qazvini (2019) Investigation of Antibacterial Activity of Cellulose Acetate Membranes with Amino-functionalized Nanodiamond Particles Finished _SPONSOREDALT Important Information Conference Date: 2019-01-22 Fulltext deadling: 2018-11-13 Full Text Review Date: 2019-01-05 Scientific Organization: AmirKabir University Holder: Venue: : , Iran, Tehran
4
میلاد فنونی، رضا یگانی، حبیب اعتمادی (1395) ارزیابی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیتی پلیپروپیلنی در بیوراکتورهای غشایی برای تصفیه فاضلاب شرکت پالایش نفت تبریز هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران¡ تهران
5
Habib Etemadi, Reza Yegani, Valiollah Babaeipour (2016) The Effect of Nanodiamond Particles on the Abrasion Resistance of Cellulose Acetate Membranes 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
6
Habib Etemadi, Reza Yegani, Valiollah Babaeipour (2016) A novel cellulose acetate/nanodiamond nanocomposite membrane for water treatment 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
7
Reza Yegani, Habib Etemadi, Mahyar Rabiee (2016) The effect of polyethylene glycol grafted nanodiamond on the mechanical and antibacterial properties of cellulose acetate memberane 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
8
Mahdi Seyfollahi, Habib Etemadi, Reza Yegani, Mahyar Rabiee (2016) The effect of polyethylene glycol grafted nanodiamond on the mechanical and antibacterial properties of cellulose acetate membrane 12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
9
Farivar Fazelpour, Majid Vafaeipour, Habib Etemadi, Amir Dabbaghian, Raoof Bardestani, Mohammad Reza Dehghan Abnavi (2014) MOLD FILLING SIMULATION IN THE INJECTION MOLDING PROCESS WITH OPENFOAM SOFTWARE FOR NON-ISOTHERMAL NEWTONIAN FLUID The Second IASTED Asian Conference on Modelling, Identification and Control AsiaMIC, Thailand, Phuket
10
Parisa Jahanmard, Akbar Shojaei, Habib Etemadi (2012) The Effects of Nanoparticles on the Performance of Automotive Brake Friction Materials The 3rd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-3), Iran, Tehran
11
Habib Etemadi, Ahmad Ramazani Saadat Abad, Morteza Azizi, Ehsan Shirzaei Sani (2012) The Effect of Weissenberg Number on the Behaviour of Viscoelastic Fluid Flows in Expansion Geometry 10th International Seminar of Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
12
Habib Etemadi, Akbar Shojaei (2012) Mechanical Properties of Novolac Type Phenolic/Alumina Nanocomposite 10th International Seminar of Polymer Science and Technology, Iran, Tehran
13
Habib Etemadi, Ahmad Ramazani Saadat Abad, Morteza Azizi, Ehsan Shirzaei Sani, Farhad Banisharif Dehkordi (2012) Simulation of Flow of Oldroyd-B Viscoelastic Fluid in Expansion Channels The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress, Iran, Tehran
14
Habib Etemadi, Akbar Shojaei (2012) The Effect of Alumina Nanoparticles on the Behavior of Automotive Brake Friction Materials International Congress on Nanoscience & Nanotechnology – ICNN, Iran, Kashan
15
حبیب اعتمادی، رئوف بردستانی، محمدرضا دهقان ابنوی (1390) کاربرد نانوکامپوزیت ها ی پلیمری درصنایع بسته بندی مواد غذایی بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، ایران¡ تهران
16
Habib Etemadi, Ahmad Ramazani Saadat Abad, Morteza Azizi, Ehsan Shirzaei Sani (2011) Mold Filling Simulation in the Injection Molding Process with OpenFOAM Software Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting, Iran, Kish Island
17
Habib Etemadi, Raoof Bardestani (2011) Mechanical properties of alumina / polymer – based nanocomposites Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting, Iran, Kish Island
18
Habib Etemadi, Ahmad Ramazani Saadat Abad, Morteza Azizi, Ehsan Shirzaei Sani (2011) Mold Filling Simulation in the Injection Molding Process with OpenFOAM Software Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting, Iran, Kish Island
19
فرهاد بنی شریف دهکردی، رضا مهدوی پور، حبیب اعتمادی، احسان شیرزای ثانی (1389) بررسی ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک در سه رژیم جریانی توسعهیافته آرام، گذرا و متلاطم در نانوسیال آب/آلومینیوماکسید (Al2O3 ( اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ایران¡ یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!