01 شهریور 1398
ويدا خليلي

ویدا خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مواد-مواد پیشرفته
تلفن: +984137740122
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی مواد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مواد-مواد پیشرفته ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1389 - 1394)
    عنوان رساله: پوشش دهی آلیاژ NiTi با کامپوزیت هیدروکس آپاتیت با استفاده از ترکیب روش رسوب دهی الکتروفورتیک و فرایند اتصال واکنشی برای کاربردهای زیست پزشکی
  • فوق لیسانس مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد فلزی ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: پوشش های هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژهای حافظه شکل NiTi اصلاح شده با روش های غوطه وری
  • لیسانس مهندسی مواد-متالورژی صنعتی ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1383 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه: تحقیق و مطالعه بر روی پوششهای زیست سازگار
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Akbar Heidarzadeh, Pouyan Motalleb-nejad, Reza Vatankhah Barenji, Vida Khalili, Güldal Güleryüz (2019) The origin of the maximum hardness of the friction stir welded single-phase Cu-Zn plates: RSM, EBSD, and TEM investigation Materials Chemistry and Physics: 223; 9-15
2
Akbar Heidarzadeh, Reza Vatankhah Barenji, Vida Khalili, Güldal Güleryüz (2019) Optimizing the friction stir welding of the α/β brass plates to obtain the highest strength and elongation VACUUM: 159; 152-160
3
4
Mahdiyeh Soltanalipour, Jafar Khalil-Allafi, Eslam Ghareshabani, Vida Khalili (2017) Electrochemical behaviour of NiTi alloy coated with TiN using DPF SURFACE ENGINEERING: 33; 474-481
5
Vida Khalili, Jafar Khalil-Allafi, Jan Frenzel, Gunther Eggeler (2017) Bioactivity and electrochemical behavior of hydroxyapatite-silicon-multi walled carbon nano-tubes composite coatings synthesized by EPD on NiTi alloys in simulated body fluid Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications: 71; 473-482
6
Vida Khalili, Jafar Khalil-Allafi, Christina Sengstock, Yahya Motemani, Alexander Paulsen, Jan Frenzel, Gunther Eggeler, Manfred Köller (2016) Characterization of mechanical properties of hydroxyapatite-silicon-multi walled carbon nano tubes composite coatings synthesized by EPD on NiTi alloys for biomedical application Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials: 59; 337-352
7
Vida Khalili, Jafar Khalil-Allafi, Wei Xia, Alireza Basir-Parsa, Jan Frenzel, Gunther Eggeler, Christoph Somsen (2016) Preparing hydroxyapatite-silicon composite suspensions with homogeneous distribution of multi-walled carbon nano-tubes for electrophoretic coating of NiTi bone implant and their effect on the surface morphology APPLIED SURFACE SCIENCE: 366; 158-165
8
Vida Khalili, Jafar Khalil-Allafi, Hossein Maleki-Ghaleh, Alexander Paulsen, Jan Frenzel, Gunther Eggeler (2016) The influence of Si as reactive bonding agent in the electrophoretic coatings of HA–Si–MWCNTs on NiTi alloys JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: 25; 390-400
9
Esmaeil Karimi, Jafar Khalil-Allafi, Vida Khalili (2016) Electrophoretic deposition of double-layer HA/Al composite coating on NiTi Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications: 58; 882-890
10
Hossein Maleki-Ghaleh, Jafar Khalil-Allafi, Vida Khalili, MirSadegh Shakeri, Mehdi Javadi (2014) Effect of hydroxyapatite coating fabricated by electrophoretic deposition method on corrosion behavior and nickel release of NiTi shape memory alloy MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION: 65; 725-732
11
Vida Khalili, Jafar Khalil-Allafi, Hossein Maleki-Ghaleh (2014) Characterisation of HA–Si composite coatings on NiTi for biomedical applications SURFACE ENGINEERING: 30; 212-217
12
Hossein Maleki-Ghaleh, Vida Khalili, Jafar Khalil-Allafi, Mehdi Javadi (2012) Hydroxyapatite coating on NiTi shape memory alloy by electrophoretic deposition process SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY: 208; 57-63
مقاله ارائه‌شده
1
ویدا خلیلی، لیلا فتح یونس نژند، سجاد مسلمی (1397) کنترل مقاومت به خوردگی منیزیم زیست تخریب پذیر از طریق ایجاد لایه ی سطحی کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت/منیزیم نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح، ایران¡ اصفهان
2
لیلا فتح یونس نژند، سید امید رضا شیخ الاسلامی، ویدا خلیلی (1397) اعمال پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان بر روی سطح عملیات قلیایی-حرارتی شده آلیاژ سوپرالاستیک NiTi نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح، ایران¡ اصفهان
3
Jafar Khalil-Allafi, Hossein Maleki-Ghaleh, Vida Khalili, Shima Nakisa, Mehdi Javadi (2012) EVALUATION OF THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR AND NI IONS RELEASE OF MODIFIED SURFACE OF NITI IN SIMULATED BODY FLUID IRANIAN CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!