01 شهریور 1398

وحید فلاحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فوتونیک، دانشگاه بناب، بناب 5551761167، ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 04137745000 - 1641
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه فوتونیک

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فوتونیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: ترابرد اسپینی در نانودیواره های مغناطیسی در حضور برهمکنش دیاکونوف- پِرل
 • فوق لیسانس فوتونیک ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1381 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: ترابرد الکترون در لیزرهای کوانتومی آبشاری با استفاده از تابع گرین غیر تعادلی
 • لیسانس فیزیک کاربردی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پلی تکنیک تهران ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: مدل یک بعدی آیزینگ برای مواد فرومغناطیسی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
Amir Khodamohammadi, Habib Khoshsima, Vahid Fallahi (2017) Slow Light Engineering in a Photonic Crystal Slab Waveguide Through Optofluidic Infiltration and Geometric Modulation JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS: 124; 712–717
5
6
وحید فلاحی، رضا عبدی قلعه، رضا آقبلاغی (1395) مشخصة غیرخطی جریان-ولتاژ یک دیواره مغناطیسی 2π رادیان در نانوسیمهای نیمرسانای فرومغناطیسی نوع � پژوهش سیستم های بس ذره ای: 7; 165-173
7
امیر خدامحمدی، حبیب خوش سیما، وحید فلاحی، هادی صمدزاده (1395) بهینهسازیویژگیهاینور کند در موجبرهایبلور فوتونی با استفاده از تزریقسیالفوتونی نانو مقیاس: 3; 231-236
8
Vahid Fallahi, Reza Safaei (2016) Voltage drop due to longitudinal spin accumulation across the ballistic domain wall PHYSICAL REVIEW B: 94;
9
Seyed Sajad Sadeghi, Arash Phirouznia, Vahid Fallahi (2015) Anisotropic optical conductivity and electron–hole asymmetry in doped monolayer graphene in the presence of the Rashba coupling PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 70; 28-34
10
Amir Khodamohammadi, Habib Khoshsima, Vahid Fallahi, Mostafa Sahrai (2015) Wideband slab photonic crystal waveguides for slow light using differential optofluidic infiltration APPLIED OPTICS: 54; 1002-1009
11
silvia tacchi, Thi Ngoc Anh Nguyen, Gianluca Gubbiotti, Marco Madami, Giovanni Carlotti, Vahid Fallahi, Randy Kenneth Dumas, Johan Åkerman, Maria Gloria Pini, Angelo Rettori (2014) [Co/Pd]-CoFeB exchange spring magnets with tunable gap of spin wave excitations JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS: 47; 495004-9
12
Fatjon Qejvanaj, Muhammad Zubair, Jan A. Persson, Seyed Majid Mohseni Armaki, Vahid Fallahi, Johan Åkerman, Quang Tuan Le, Sunjea Chung, Sohrab Redjai Sani, Fredrik Magnusson (2014) Thick Double-Biased IrMn/NiFe/IrMn Planar Hall Effect Bridge Sensors IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS: 50;
13
Thi Ngoc Anh Nguyen, Ronny Knut, Vahid Fallahi, Sunjea Chung, Quang Tuan Le, Seyed Majid Mohseni Armaki, Randy Kenneth Dumas, Johan Åkerman, Casey W. Miller, Olof Karis, Sergey Peredkov (2014) Depth-Dependent Magnetization Profiles of Hybrid Exchange Springs Physical Review Applied: ;
14
Thi Ngoc Anh Nguyen, Vahid Fallahi, Quang Tuan Le, Sunjea Chung, Seyed Majid Mohseni Armaki, Randy Kenneth Dumas, Johan Åkerman, Casey W. Miller (2014) Investigation of the Tunability of the Spin Configuration Inside Exchange Coupled Springs of Hard/Soft Magnets IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS: 50; 1-6
15
Ali Khaledi-Nasab, Mohammad Sabaeian, Mostafa Sahrai, Vahid Fallahi (2014) Kerr nonlinearity due to intersubband transitions in a three-level InAs/GaAs quantum dot: the impact of a wetting layer on dispersion curves Journal of Optics: 16; 1-8
16
Ali Khaledi-Nasab, Mohammad Sabaeian, Mostafa Sahrai, Vahid Fallahi, Mostafa Mohammad Rezaee (2014) The effect of Woods–Saxon potential on envelope function, intersubband dispersion curves and group velocity of InAs/GaAs quantum dots with wetting layer PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 60; 42-49
17
18
Nayere Tajielyato, Vahid Fallahi, Majid Ghanaatshoar (2013) Asymmetric Spin Accumulation Induced by the Rashba Spin-Orbit Effect in a Domain Wall Inside a Magnetic Nanowire IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS: 49; 5199 - 5203
19
Sunjea Chung, Seyed Majid Mohseni Armaki, Vahid Fallahi, Thi Ngoc Anh Nguyen, Nadjib Benatmane, Randy Kenneth Dumas, Johan Åkerman (2013) Tunable spin configuration in [Co/Ni]-NiFe spring magnets JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS: 46; 125004-7
20
Vahid Fallahi, Majid Ghanaatshoar, Nayere Tajielyato (2012) The Rashba- and Dresselhaus-Induced Spin Accumulation in the Diluted Magnetic Semiconductor Nanowire Containing a Domain Wall Journal of Superconductivity and Novel Magnetism: 26; 1759-1763
21
Thi Ngoc Anh Nguyen, Nadjib Benatmane, Vahid Fallahi, Yeyu Fang, Seyed Majid Mohseni Armaki, Randy Kenneth Dumas, Johan Åkerman (2012) [Co/Pd]4–Co–Pd–NiFe spring magnets with highly tunable and uniform magnetization tilt angles JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 324; 3929-3932
22
Vahid Fallahi, Majid Ghanaatshoar (2012) Quantum Interference Control of Ballistic Magnetoresistance in a Magnetic Nanowire Containing Two AtomicSize Domain Walls Journal of Nanostructures: 2; 199-204
23
Vahid Fallahi, Majid Ghanaatshoar (2012) Ballistic transport through a semiconducting magnetic nanocontact in the presence of Rashba and Dresselhaus spin–orbit interactions PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS: 249; 1077–1082
24
Thi Ngoc Anh Nguyen, Yeyu Fang, Vahid Fallahi, Nadjib Benatmane, Seyed Majid Mohseni Armaki, Randy Kenneth Dumas, Johan Åkerman (2011) †Co/Pd‡–NiFe exchange springs with tunable magnetization tilt angle APPLIED PHYSICS LETTERS: 98; 172502-3
25
26
Sohrab Redjai Sani, Jan A. Persson, Seyed Majid Mohseni Armaki, Vahid Fallahi, Johan Åkerman (2011) Current induced vortices in multi-nanocontact spin-torque devices JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 109; 07C913-3
27
28
Majid Ghanaatshoar, Vahid Fallahi, Mohammad Mehdi Tehranchi, Arash Phirouznia (2008) Dependence of a One-Dimensional Néel-Type Magnetic Domain Wall Resistance on Transverse External Magnetic Field in Presence of Rashba Spin-Orbit Coupling IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS: 44; 3127-3130
29
Hamid Ghomi, Vahid Fallahi, Hamid Latifi (2008) Effect of External Magnetic on Annular Electrical Power Deposition into Plasma: Application to Pulsed Gas Lasers JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS: 47; 159–162
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم پایه (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه مهندسی اپتیک و لیزر (1390 - 1392)
بیشتر