02 مرداد 1398

رسول محجوبی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-هندسه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه ریاضی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rasul Mahjubi (2018) On the cyclic homology of multiplier Hopf algebras Sahand Communications in Mathematical Analysis: ;
2
Rasul Mahjubi (2015) Bifurcation Diagram of the Hamiltonian For The Borisov-Mamaev Integrable Case JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: ;
3
Rasul Mahjubi (2015) Generalization of the compatible Lie-Poisson brackets on tle Lie algebra so(4) JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: ;
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!