01 شهریور 1398
رضا آقبلاغي

رضا آقبلاغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران / آذربایجان شرقی / بناب / بزرگراه ولایت
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک- اپتیک ولیزر
تلفن: +984137721066
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه فوتونیک

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک لیزر ، دانشگاه گیلان ، ایران (1387 - 1392)
    عنوان رساله: تولید باریکه های غیرپراشی با پیکربندی لیزرهای دیسکی نازک
  • فوق لیسانس فوتونیک ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1381 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: پاسخ غیر ایزوتروپیک فیلم های پلیمری آلائیده به رنگینه های - آزو
  • لیسانس فیزیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1375 - 1379)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Biyok Younessi, Mostafa Sahrai, Reza Aghbolaghi, Jafar Poursamad (2017) Phase-sensitive Kerr nonlinearity of V-type atoms-doped dielectric slab JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS: 26; 1750053-1750065
2
Biyok Younessi, Mostafa Sahrai, Reza Aghbolaghi, Jafar Poursamad (2017) Phase-dependent Kerr nonlinearity of a dielectric slab doped by Λ-type atoms LASER PHYSICS: 27; 105401-105408
3
وحید فلاحی، رضا عبدی قلعه، رضا آقبلاغی (1395) مشخصة غیرخطی جریان-ولتاژ یک دیواره مغناطیسی 2π رادیان در نانوسیمهای نیمرسانای فرومغناطیسی نوع � پژوهش سیستم های بس ذره ای: 7; 165-173
4
Reza Aghbolaghi, Habib Sahebghoran (2016) Radially and azimuthally polarized laser beams by thin-disk laser APPLIED OPTICS: 55; 3510-3517
5
رضا آقبلاغی، سهیلا مجیدی، ندا انوری، مصطفی صحرایی (1394) تولید هماهنگهای باال و بررسی احتمال یونیزاسیون برای اتم هیدروژن در میدان افزایشی پالسمونیک نانو مقیاس: ; 139 تا 144
6
Amir Khodamohammadi, Ahmad Khayat Jafari, Reza Aghbolaghi (2013) Calculating Magnetic Permeability Response of a Conducting Square Ring Structure International Journal of Optics and Photonics: 7; 91-104
7
Reza Aghbolaghi, Hamed Aminpour, Saeed Batebi, Mohammad Javadi Dashcasan, Alireza Hojabri, jamshid sabbaghzadeh (2013) The quasi-cavity performance in a back-reflection regenerative pumping system for high power disk laser systems OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 45; 660-665
8
Reza Aghbolaghi, Saeed Batebi, jamshid sabbaghzadeh (2013) Thin-disk laser with Bessel-like output beam: theory and simulations APPLIED OPTICS: 52; 683-689
9
Mohammad Javadi Dashcasan, Ehsan Barati, Reza Aghbolaghi (2012) Designing of an efficient multi-aperture, edge pumped thin-disk laser OPTICS AND LASER TECHNOLOGY: 44; 800–805
10
Reza Aghbolaghi, Javad Mollai, Saeed Batebi, Ahmad Khayat Jafari, Sayyed Alaedin Hashemi Golpayegani (2009) Effects of the geometrical parameters on the pump efficiency of thin-disc lasers JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS: 42; 135104-7
مقاله ارائه‌شده
1
اردوان آل ناصر، رضا آقبلاغی، داود جعفری (1395) تولید باریکههای غیر پراشی در پیکربندی لیزر دیسک نازک چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، ایران¡ تهران
2
Hamed Aminpour, Reza Aghbolaghi, Amir Ghaedzadeh, Iraj Mashaiekhy Asl (2011) Quasi-Cavity performance used for end-pumped Thin-disk lasers EOS Topical Meetings at Capri, Italy, Naples
3
Reza Aghbolaghi, Javad Mollai, Saeed Batebi, Ahmad Khayat Jafari (2011) Numerical study of axicon-based Bessel-Gauss resonator for thin disk laser international School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, Austria, Vienna
4
Mohammad Javadi Dashcasan, Ehsan Barati, Reza Aghbolaghi (2010) An Edge-Pumped Composite Yb:YAG/YAG Asymmetric Hexagonal Disk Laser : Simulation And Design International Conference on Fiber Optics and Photonics, India, Guwahati
5
Amir Khodamohammadi, Ahmad Khayat Jafari, Reza Aghbolaghi (2010) NEGATIVE MAGNETIC PERMEABILITY FROM A LATTICE OF SQUARE CONDUCTING RINGS International Conference on Fiber Optics and Photonics, India, Guwahati
6
Reza Aghbolaghi, Saeed Batebi, Javad Mollai, Mohammad Javadi Dashcasan, Ahmad Khayat Jafari (2010) THIN DISK LASER WITH A BESSEL-GAUSE RESONATOR: THEORY AND SIMULATION International Conference on Fiber Optics and Photonics, India, Guwahati
7
Reza Aghbolaghi, Mehdi Aas, jamshid sabbaghzadeh, Sayyed Alaedin Hashemi Golpayegani (2008) COMBINATION OF HOMOGENIZER AND PUMPING SYSTEM FOR SOLID-STATE THIN DISK LASER International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Ukraine, Crimea
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!