01 شهریور 1398

منیره نصرتی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه ریاضی

تحصیلات

  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: حل معادلات انتگرال فردهلم بااستفاده از موجکهای بی اسپلاین خطی
  • لیسانس ریاضی محض ، شهید مدنی آذربایجان ، ایران (1379 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه: --
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Monire Nosrati Sahlan (2020) Convergence of Approximate Solution of Mixed Hammerstein Type Integral Equations Bulletin of Parana´s Mathematical Society, named Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica: http://www.spm.uem.br/_bspm/ingles.php; 61-74
2
Monire Nosrati Sahlan (2019) Four computational approaches for solving a class of boundary value problems arising in chemical reactor industry APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: https://www.journals.elsevier.com/applied-mathemat; 253-268
3
Monire Nosrati Sahlan, hadi feyzollahzadeh (2017) Operational matrices of Chebyshev polynomials for solving singular Volterra integral equations Mathematical Sciences: https://link.springer.com/journal/40096; 165-171
4
Monire Nosrati Sahlan, Elham Hashemizadeh (2015) Wavelet Galerkin method for solving nonlinear singular boundary value problems arising in physiology APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: https://www.journals.elsevier.com/applied-mathemat; 260-269
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!