27 شهریور 1398
ميثم معزي

میثم معزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی نساجی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Meysam Moezzi, Javad Yekrang, Mohammad Ghane, Mehdi Hatami (2019) The effects of UV degradation on the physical, thermal, and morphological properties of industrial nylon 66 conveyor belt fabrics Journal of Industrial Textiles: -; -
2
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane (2019) Geometry of fiber distribution in Marl yarn using the computational method JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 110; 508-514
3
Meysam Moezzi, Javad Yekrang, Ali Khodadad, Mehdi Hatami (2018) Characterizing the wrinkling behavior of woven engineering fabrics with local non-uniformity COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING: 118; 20-29
4
Meysam Moezzi (2017) The effect of UV degradation on the recovery behavior of cut-pile carpets after static loading JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 108; 256-259
5
Sahar Jafari, Mohammad Ghane, Meysam Moezzi (2017) The effect of UV degradation on the recovery behavior of cut-pile carpets after static loading JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 108; 256–259
6
Reza Saghafi, Mohammad Zarrebini, Meysam Moezzi (2017) Mechanical Properties of Needle-Punched Fabrics in Relation to Fiber Orientation Journal of Textiles and Polymers: 5; 48-55
7
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane, Farid Shahsavari (2016) The effect of mass irregularities of weft yarns on fabric surface protrusion JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: ;
8
Saeed Baghernezhad, Mohammad Ghane, Meysam Moezzi (2016) Strain Monitoring in Woven Fabrics with Locally Induced Mass Irregularities Using an Image Based Method FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE: ;
9
J Hajrasouliha, mohammad sheikhzadeh, Meysam Moezzi, alireza babaeian amini (2015) Finite element modeling and experimental validation of 2D reinforcement braided thin wall structures under internal pressure at various braid angles Journal of Industrial Textiles: 48; 221-235
10
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane, Dariush Semnani (2015) Predicting the Tensile Properties of UV Degraded Nylon66/Polyester Woven Fabric Using Regression and Artificial Neural Network Models Journal of Engineered Fibers and Fabrics: ;
11
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane (2014) The effect of UV degradation on toughness of nylon 66/polyester woven fabrics JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 104; 1277–1283
12
Mohammad Ghane, Seyed Abdolkarim Hosseini, Meysam Moezzi (2010) Evaluation of diamond bar patterns on fabric surface using an image analysis technique JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 101; 2-7
مقاله ارائه‌شده
1
Vida Saa'di, Marziyeh Ranjbar-Mohammadi, Meysam Moezzi, Reza Saghafi (2018) Fabrication of hybrid suture yarn containing chitosan/poly (vinyl alcohole)- poly (lactic acid) micro and nanofibers and investigation about their mechanical properties 13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018), Iran, Tehran
2
فاطمه کریمی، جواد یکرنگ، میثم معزی، سید عباس رافت (1397) مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو-قزل با والدین آنها کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ رشت
3
میثم معزی، محمد قانع، فرید شهسواری (1395) برآورد منحنی واریانس سطح پارچه های تهیه شده با نخ های پود نایکنواخت دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ اصفهان
4
میثم معزی، محمد قانع، فرید شهسواری (1395) بررسی ارتباط ضریب نایکنواختی نخ پود با شاخص نایکنواختی سطحی پارچه دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ اصفهان
5
سهیلا خاوری، محمد قانع، میثم معزی (1395) بررسی اثر اشعه ماوراء بنفش و بارگذاری دینامیکی بر درصد کاهش ضخامت فرش دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ اصفهان
6
رضا ثقفی، میثم معزی، علی خداداد، زهرا قرمزی گلی (1394) تعیین ارتباط مشخصات ساختاری سطح مقطع غشای الیاف توخالی پلی سولفون با تراوایی هیدرولیکی به کمک الگوریتم نوین پردازش تصویری دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
7
رضا ثقفی، میثم معزی، رضا زارعی آبدار، پریا بهرامی (1394) چگونگی تاثیر عملیات هیپوکلریت سنتی و نوین بر ساختار و تراوایی هیدرولیکی غشای الیاف توخالی پلی سولفون دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، ایران¡ تهران
8
Reza Saghafi, Meysam Moezzi, Mohammad Zarrebini, Mohammad Ghane (2014) EFFECT OF NEEDLING PARAMETERS ON TENSILE PROPERTIES OF NEEDLE-PUNCHED FABRICS IN RELATION TO FIBER DISTRIBUTION International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
9
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane, Reza Saghafi (2014) THE EFFECT OF SLUB YARN PROPERTIES ON THE STRAIN DISTRIBUSION DURING TENSILE TEST USING DIGITAL IMAGE CORRELATION International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
10
Meysam Moezzi, Reza Saghafi, Mohammad Ghane, Mohammad Zarrebini (2014) THE EFFECT OF MEAN FIBER ORIENTATION AND POROSITY ON THERMAL CONDUCTIVITY OF NONWOVENS International Conference on Technical Textiles and Nonwovens, India, Delhi
11
میثم معزی، محمد قانع، رضا جعفری ندوشن (1393) بررسی شکل دهی در پارچه ها ی یکنواخت از جنس نایلون 66/پلی استر با استفاده از تحلیل اجزاء محدود نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
12
حسین حسنی، الناز صابری، میثم معزی، ساناز حسن زاده (1393) بررسی کارآیی روش پردازش تصویر در تعیین رفتار کاسه انداختن پارچههای حلقوی پودی نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، ایران¡ تهران
13
M. Pashaee, Mohammad Ghane, Mohammad Zarrebini, Meysam Moezzi (2013) Application of ceramic powder coating to improve thermal insulation property of nonwovens 5 th International Color and Coatings Congress (ICCC), Iran, Esfahan
14
Meysam Moezzi, Mohammad Ghane (2013) The effect of UV degradation on color absorption in woven polymeric materials 5 th International Color and Coatings Congress (ICCC), Iran, Esfahan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
کتاب
1
محمد قانع، میثم معزی (1394) اصول یکنواختی در فرایندهای ریسندگی شابک:978-600-92684-8-1
ابداع
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!