01 شهریور 1398
مير محمد عليپور

میر محمد علیپور

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی کامپیوتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
میر محمد علیپور (1390) بهبود کارایی اتوماتای یادگیر توزیع شده با استفاده از هیوریستیک opt-2 برای حل مساله فروشنده دوره گرد اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تبریز
2
میر محمد علیپور، محمدرضا میبدی (1385) حل مساله مجموعه مستقل ماکزیمال توسط اتوماتاهای یادگیر توزیع شده ، ایران¡ تهران
3
میر محمد علیپور، محمدرضا میبدی (1384) حل مساله فروشنده دورهگرد احتمالی توسط اتوماتای یادگیر توزیع شده یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، ایران¡ تهران
4
میر محمد علیپور، محمدرضا میبدی (1384) حل مساله فروشنده دورهگرد پویا توسط اتوماتاهای یادگیر واکنشی توزیع شده دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، ایران¡ تهران
5
میر محمد علیپور، محمدرضا میبدی (1383) حل مساله فروشنده دوره گرد توسط اتوماتای یادگیر توزیع شده دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، ایران¡ تهران
6
میر محمد علیپور (1383) بهسازان 82 : نرمافزار جامع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، ایران¡ تهران
7
میر محمد علیپور (1381) انتخاب سیستم بهینه گرمایش و سرمایش برای ساختمانهای مسکونی در مناطق گوناگون اقلیمی کشور دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!