01 شهریور 1398
عليرضا يوسفي

علیرضا یوسفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان آذربایجان شرقی، بناب، دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی علوم و صنایع غذایی
تلفن: +984137745000-1613
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی پلیمر

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه فردوسی ، ایران (1390 - 1393)
  عنوان رساله: بررسی فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم در سیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی
 • فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: فرمولاسیون و تولید کالباس ماهی از سوریمی و بررسی برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن
 • لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: تولید محصولات بیولوژیک از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • رئولوژی بیوپلیمرها (ویسکوالاستیسیته، خصوصیات جریان برشی پایا، محلول های رقیق)
 • بیومکانیک، شبیه سازی شرایط هضم در سیستم گوارش رودوی-معدوی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Alireza Yousefi, Bahareh Savadkoohi, Younes Zahedi, Mehdi Hatami, Komla Ako (2019) Fabrication and characterization of hybrid sodium montmorillonite/TiO2 reinforced cross-linked wheat starch-based nanocomposites INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES: 131; 253-263
2
Alireza Yousefi, Naser Ghasemian (2018) Prediction of Papaya fruit moisture content using hybrid GMDH - neural network modeling during thin layer drying process علوم و صنایع غذایی ایران: ;
3
Alireza Yousefi, Naser Ghasemian (2017) Prediction of papaw moisture ratio during hot air-drying: GMDH vs. mathematical modeling International Food Research Journal: ;
4
علیرضا یوسفی، ناصر قاسمیان، امیر سالاری (1396) مدلسازى سینتیک خشک کردن برشهاى لیموترش به روش تابش مادون قرمز با استفاده از شبکه هاى عصبى GMDH هیبریدى فناوری های نوین غذایی: ;
5
علیرضا یوسفی، الناز سیوانی (1396) مدلسازی ی ر یاضی فرایند آبزدایی اسمزی و خشک شدن با هوای داغ برای قطعات پاپایا علوم و صنایع غذایی ایران: ;
6
Alireza Yousefi, Younes Zahedi, Seyed Mohammad Ali Razavi, Naser Ghasemian (2017) Influence of sage seed gum on some physicochemical and rheological properties of wheat starch STARCH-STARKE: 69; 1-29
7
8
9
10
Alireza Yousefi, Younes Zahedi, Seyed Mohammad Ali Razavi, Naser Ghasemian (2017) Influence of sage seed gum on some physicochemical and 3 rheological properties of wheat starch STARCH-STARKE: ;
11
علیرضا یوسفی، شهلا خدابخش اقدم (1395) شناسایی میزان تقلب آب در آبلیموی طبیعی با استفاده از جدول جستجوی منطق فازی علوم و صنایع غذایی ایران: ;
12
علیرضا یوسفی، سید محمدعلی رضوی، محبت محبی، عبدالرضا نوروزی، محمدرضا اکبرزاده توتونچی (1395) برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های فسفریله و هیدروکسی پروپیله گندم علوم و صنایع غذایی ایران: ;
13
Alireza Yousefi, Razieh Eivazlou, Seyed Mohammad Ali Razavi (2016) Steady shear flow behavior of sage seed gum affected by various salts and sugars: Time-independent properties INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES: 91; 1018-1024
14
Amin ZiaForoughi, Alireza Yousefi, Seyed Mohammad Ali Razavi (2016) A Comparative Modeling Study of Quince Infrared Drying and Evaluation of Quality Parameters International Journal of Food Engineering: ;
15
علیرضا یوسفی، فاطمه شاهی، حسین شیخ لوئی (1394) بررسی رفتار جریان برشی پایای آب میوه هلوی ایرانی: اثر غلظت و دما فناوری های نوین غذایی: ;
16
Alireza Yousefi, Seyed Mohammad Ali Razavi, Abdoreza Novrozi (2015) In vitro gastrointestinal digestibility of native, hydroxypropylated and cross-linked wheat starches Food & Function: ;
17
18
Shahla Khodabakhsh, Alireza Yousefi, Mohabat Mohebi, Seyed Mohammad Ali Razavi, Mohammadreza Akbarzadehtotonchi (2015) Modeling for drying kinetics of papaya fruit using fuzzy logic table look-up scheme International Food Research Journal: ;
19
Alireza Yousefi, Marziyeh Mosavinasab (2014) Textural and chemical attributes of sausages developed from Talang Queenfish (Scomberoides commersonnianuus)mince and surimi Iranian Journal of Fisheries Sciences: ;
20
علیرضا یوسفی، مرضیه موسوی نسب، محسن گواهیان (1392) بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی وحسی کالباس تولید شده از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی سارم علمی شیلات ایران: ;
21
شهلا خدابخش اقدم، مهدی مرادی، علیرضا یوسفی (1391) بررسی مقایسه ای فرآیند انتقال جرم بر اساس روش عددی تفاضل محدود و نتایج آزمایشگاهی برای خشک شدن محصول خربزه درختی پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران: ;
22
Alireza Yousefi, Mohsen Azadian, Marziyeh Mosavinasab (2012) Comparison of Mathematical and Neural Network Models in the Estimation of Papaya Fruit Moisture Content PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST: 95; 192-198
23
Mohsen Azadian, Marziyeh Mosavinasab, A. Farahnaky, Alireza Yousefi (2012) Comparing the Textural properties of Surimi and Fish Protein Isolate Gels Produced from Silver Carp Iran Agricultural Research: ;
24
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی شیمی و پلیمر (1395 - 1397)
بیشتر