01 شهریور 1398

علی اوصالی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه دروس عمومی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علی اوصالی، حسین مصطفوی، فاطمه معاصری (1397) تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر IL-6 و افسردگی زنان 50- 65 ساله ی مبتلا به سندرم متابولیک و ارتباط آن با شاخص های خطر متابولیک مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: ;
2
3
علی اوصالی، سیروس چوبینه، علی اصغر رواسی، حسین مصطفوی (1397) تاثیر چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان 50- 65 ساله ی مبتلا به سندروم متابولیک مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: ;
4
5
6
علی اوصالی، حسین مصطفوی (1396) تاثیر 6 ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح BDNF، IL-6 و حافظه کوتاه مدت زنان 50- 65 ساله ی مبتلا به سندروم متابولیک فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: ;
7
علی اوصالی، سیروس چوبینه، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، حسین مصطفوی (1396) تأثیر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح پلاسمایی IL-6، IL-1β و سطوح مغز زنان 65-50 ساله مبتلا به سندروم متابولیک فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: ;
8
علی اوصالی، سیروس چوبینه، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، حسین مصطفوی (1396) تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی BDNF و حافظه کوتاه مدت زنان 50 -65 ساله ی مبتلا به سندروم متابولیک فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی: ;
9
علی اوصالی، سیروس چوبینه، رحمان سوری، علی اصغر رواسی، حسین مصطفوی (1395) تاثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح IL-6، IL-10 و حافظه ی میان مدت زنان 50 تا 65 ساله مبتلا به سندروم متابولیک علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: ;
10
علی اوصالی، مهدی اسکندری (1395) تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و TNF-α زنان مبتلا به سندروم متابولیک مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: ;
11
12
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!