01 شهریور 1398
اردشير محمدزاده

اردشیر محمدزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندس برق کنترل
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی برق

معرفی

دکتر محمدزاده، عضو بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیل ممتاز دکتری برق-کنترل از دانشگاه تبریز بوده و زمینه های تحقیقاتی اصلی ایشان شامل کنترل هوشمند، سیستم های هوشمند و کنترل تطبیقی می باشد. اتاق 231 فنی مهندسی، ایمیل: a.mzadeh@bonabu.ac.ir

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق- کنترل ، تبریز ، ایران (1392 - 1395)
  • فوق لیسانس مهندسی برق- کنترل ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، ایران (1390 - 1392)
  • لیسانس مهندسی برق- کنترل ، صنعتی سهند تبریز ، ایران (1386 - 1390)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سیستم های کنترل هوشمند
  • کنترل تطبیقی
  • شبکه های عصبی-فازی
  • سیستم های کسری
  • خودروهای بدون راننده
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Okyay Kaynak, Sohrab Khanmohammadi (2019) Robust predictive synchronization of uncertain fractional-order time-delayed chaotic systems SOFT COMPUTING: 23; 6883–6898
2
Ardashir Mohammadzadeh (2019) A novel general type-2 fuzzy controller for fractional-order multi-agent systems under unknown time-varying topology JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS: 356; 5151-5171
3
Mohammad Hosein Sabzalian, Ardashir Mohammadzadeh (2019) A new approach to control the induction motors based on Immersion and Invariance technique IET Control Theory and Applications: 13; 1466 – 1472
4
اردشیر محمدزاده، Erdal Kayacan (1397) A non-singleton type-2 fuzzy neural network with adaptive secondary membership for high dimensional applications NEUROCOMPUTING: Volume 338; 63-71
5
Ardashir Mohammadzadeh, Weidong Zhang (2018) Dynamic programming strategy based on a type-2 fuzzy wavelet neural network NONLINEAR DYNAMICS: 2; 1661–1672
6
7
8
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Okyay Kaynak, Sohrab Khanmohammadi (2016) Observer-based method for synchronization of uncertain fractional order chaotic systems by the use of a general type-2 fuzzy system APPLIED SOFT COMPUTING: 49; 544-560
9
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Sohrab Khanmohammadi (2016) Robust H∞-Based Synchronization of the Fractional-Order Chaotic Systems by Using New Self-Evolving Nonsingleton Type-2 Fuzzy Neural Networks IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS: 24; 1544 - 1554
10
11
Ardashir Mohammadzadeh, Farzad Hashemzadeh (2015) A new robust observer-based adaptive type-2 fuzzy control for a class of nonlinear systems APPLIED SOFT COMPUTING: 37; 204-216
12
13
Ardashir Mohammadzadeh, Okyay Kaynak, Mohammad Teshnehlab (2014) Two-mode Indirect Adaptive Control Approach for the Synchronization of Uncertain Chaotic Systems by the Use of a Hierarchical Interval Type-2 Fuzzy Neural Network IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS: 22; 1301 - 1312
14
اردشیر محمدزاده، محمد منثوری، محمد تشنه لب، مهدی علیاری شوره دلی (1392) طراحی کنترل فازی تطبیقی مستقیم نوع دوم بر اساس مدل سوگنو با محدودیت- های کمتر روی بهرهی کنترلی و با تنظیم پارامترهای بخش تالی و پارامترهای توابع تعلق سامانه های غیرخطی در مهندسی برق: 1; 4-21
مقاله ارائه‌شده
1
2
اردشیر محمدزاده (1397) کنترل عصبی لغزشی کسری برای کلاسی از سیستمهای کسری سومین کنفرانس بین اللملی مهندسی برق، ایران¡ تهران
3
Ardashir Mohammadzadeh, Sehraneh Ghaemi, Reza Mahboobi Esfanjani (2014) Improved Adaptive Type-2 Fuzzy Control for High Dimensional Nonlinear Systems 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems, Iran, Tabriz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
اردشیر محمدزاده (1397) سیستم ها و کنترل کننده های فازی-عصبی تطبیقی نوع دوم شابک:978-622-95058-3-0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر پژوهش سرای شهید احمدی روشن چالدران (1395 - 1396)
  • سرپرست هنرستان فنی رجایی خسروشهر-لاهیجان (1389 - 1390)
بیشتر