27 شهریور 1398
عليرضا بابائيان اميني

علیرضا بابائیان امینی

مرتبه علمی:
نشانی: بناب-بزرگراه ولایت- دانشگاه بناب
تحصیلات: دکترای تخصصی / عمران
تلفن: 041-37745000
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی
گروه: گروه مهندسی عمران

تحصیلات

  • دکترای تخصصی عمران-سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه صنعتی سهند ، ایران (1384 - 1390)
    عنوان رساله: بررسی عددی و آزمایشگاهی شکافت سد خاکی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
J Hajrasouliha, mohammad sheikhzadeh, Meysam Moezzi, alireza babaeian amini (2015) Finite element modeling and experimental validation of 2D reinforcement braided thin wall structures under internal pressure at various braid angles Journal of Industrial Textiles: 48; 221-235
2
Habib Hakimzadeh, Vahid Nourani, alireza babaeian amini (2013) Genetic Programming Simulation of Dam Breach Hydrograph and Peak Outflow Discharge JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING: 18; 757-768
3
Vahid Nourani, Habib Hakimzadeh, alireza babaeian amini (2011) Implementation of artificial neural network technique in the simulation of dam breach hydrograph JOURNAL OF HYDROINFORMATICS: 14; 478-496
مقاله ارائه‌شده
1
یاسر مارابی، زهرا حیدری زنگ ملک، زهرا کاظمی، رضا چوپانی، احمد فهمی، علیرضا بابائیان امینی، سهراب رفعتی زوارق، سمیرا باباخانی (1398) تاثیر دمای عمل آوری در مقاومت فشاری نمونههای ملات ژئوپلیمری بر پایه لاتریت سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
2
مریم محمدیان سلیم، یاسر مارابی، احمد فهمی، علیرضا بابائیان امینی، سهراب رفعتی زوارق (1398) بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات آجر و ماسه بادی برای تولید مصالح ژئوپلیمری سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
3
علیرضا بابائیان امینی، رضا لاشاری (1397) ارزیابی مقاومت گنبد دولایه در برابر خرابی پیش رونده کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سامان محبی پلنگ سرائی، علیرضا بابائیان امینی، بابک عبازاده (1397) بررسی رفتار قاب خمشی دوبعدی با ستون پر شده از بتن
2
3
علی وطن دوست، پیمان نرج آبادی فام، علیرضا بابائیان امینی (1396) ارزیابی تطبیقی رفتار لرزه ای کابلهای فوق ارتجاعی آلیاژهای حافظه ی شکل
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده فنی و مهندسی (1397 - ادامه دارد)
  • معاون فرهنگی و اجتماعی (1396 - 1397)
  • مدیر گروه عمران (1391 - ادامه دارد)
بیشتر