کاوه افتخاری

صفحه نخست /کاوه افتخاری
نام و نام خانوادگی کاوه افتخاری
شغل کارمند دانشگاه بناب / رئیس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تحصیلات کارشناسی ارشد / الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!